hladať:
login:
heslo:
Alternatíva Komunikácia Občania > Analýzy > Ľudský kapitál a vedomostná spoločnosť

Ľudský kapitál a vedomostná spoločnosť

Najdôležitejšou oblasťou pre trvaloudržateľný rozvoj ekonomiky sú investície do ľudského kapitálu. Po nimi vo všeobecnosti chápeme systém regionálneho školstva, vysokého školstva a ďalšie vzdelávanie.

 

Vedomostná spoločnosť je založená na schopnosti ľudí vytvoriť hodnoty nehmotného charakteru. Môžu to byť nápady, vynálezy alebo fungujúce systémy v sociálnej, podnikateľskej alebo inej oblasti.

 

Občianske združenie AKO spolupracuje s odborníkmi, ktorí sa aktívne zapájali do vzniku vládneho programu na podporu rozvoja vedomostnej spoločnosti Minerva.

Naše analýzy

Triediť podľa dátumu alebo podľa autora

(C) 2006-2007 AKO, Všetky práva vyhradené. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Európskeho sociálneho fondu.