hladať:
login:
heslo:


Váš e-mail:

Alternatíva Komunikácia Občania > Aktuálne > Ako kvalitne učiť - skúsenosti začínajúcich VŠ učiteľov

Ako kvalitne učiť - skúsenosti začínajúcich VŠ učiteľov

18/04/08 admin


V skratke:
V rámci série školení realizovaných ako súčasť projektu "Moderné zručnosti pre konkurencieschopnosť Bratislavského kraja - udržme mladé talenty na vysokých školách" sa v roku 2006 uskutočnili aj školenia na tému "Ako kvalitne učiť". Výsledkom diskusie na týchto školeniach je rad hodnotných príspevkov, ktoré boli zverejnené v zborníku.


Celý článok:

 

Zborník nadväzuje na podobné publikácie vydané na školeniach pre začínajúcich učiteľov v Prahe (2004), Paríži (2005) a Budapešti (2006), ako výstupy projektu zastrešeného Európskym politologickým networkom (www.epsnet.org).

 

Kniha prináša originálne aj odskúšané rady ako úspešne čeliť problémom, ktoré sa vynárajú pred začinjúcim vyosokoškolským pedagógom. I keď je publikácia určená predovšetkým pre mladých vysokoškolských učiteľov, môže byť hodnotným zdrojom inšpirácie aj pre dlhoročných pedagógov.

 

Odborným garantom tejto aktivity je Asociácia doktorandov Slovenska (www.ads.sk). Projekt sa uskutočnil s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.

 


Dokumenty pripojené k článku

(C) 2006-2007 AKO, Všetky práva vyhradené. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Európskeho sociálneho fondu.