hladať:
login:
heslo:


Váš e-mail:

Kluby absolventov

25/04/08 admin


V skratke:
Projekt "Externý pohľad a impulz pre pozitívne zmeny - spolupráca vysokých škôl s absolventmi" pokračuje v tomto období realizáciou dvoch prieskumov zameraných na uplatnenie absolventov vysokých škôl v praxi.


Celý článok:

Prvý z prieskumov, ktorý bude realizovaný v polovici apríla sa orientuje na samotných absolventov. Skúma, či ich vysokoškolské štúdium dostatočne pripravilo na reálne potreby praxe. Zaujíma sa tiež o vzťah absolventov k ich alma mater a hľadá možnosti spolupráce medzi vysokou školou a jej absolventmi.

 

Druhý prieskum sa zameria na skúsenosti zamestnávateľov so zamestnávaním absolventov.

 

Výsledky oboch prieskumov poslúžia ako nástroj na zintenzívnenie väzieb medzi vysokou školou, absolventom a reálnymi potrebami praxe.

 

Viac informácii o projekte nájdete na stránke www.klubyabsolventov.sk

(C) 2006-2007 AKO, Všetky práva vyhradené. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Európskeho sociálneho fondu.