hladať:
login:
heslo:
Alternatíva Komunikácia Občania > Projekty > Motivačný program pre doktorandov

Rozvojový program pre doktorandov

Motivačný program pre doktorandov 2008

18/04/08


V skratke:
Aj v tomto roku dostalo 16 doktorandov príležitosť zapojiť sa do motivačného programu, ktorého cieľom je podporiť doktorandov bratislavských vysokých škôl a ústavov SAV v tvorbe špecifických analytických výstupov, zameraných na reálne ovplyvňovanie veci verejných – tzv. „policy paper“.


Celý článok:

 

 

Doktorandi podporení v rámci programu spracúvajú vo svojich analytických výstupoch témy zamerané na rôzne oblasti života spoločnosti, počnúc využitím open source softwaru vo verejnej sfére, cez financovanie malého a stredného podnikania, až po možnosť využitia solárnej energie. Spoločným menovateľom všetkých projektov je, že sa nesnažia len o popisné zachytenie problematiky, ale ponúkajú reálne riešenia využiteľné v praxi.

 

 

 

Aktivity v rámci motivačného programu potrvajú do júna a výstupy jednotlivých mikroprojektov budú publikované v záverečnom zborníku. Projekt „Moderné zručnosti pre konkurencieschopnosť Bratislavského kraja – Udržme mladé talenty na vysokých školách“, v rámci ktorého sa v predchádzajúcich dvoch rokoch úspešne realizoval nielen motivačný program aj celý rad ďalších aktivít, sa zavŕši v septembri tohto roku. Projekt je podporený Európskou úniou prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu

(C) 2006-2007 AKO, Všetky práva vyhradené. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Európskeho sociálneho fondu.