hladať:
login:
heslo:
Alternatíva Komunikácia Občania > Projekty > Školenia pre mladých lídrov

Školenia pre mladých lídrov

18/04/08 admin


V skratke:
Cieľom Programu trénovania kľúčových zručností a aktivizácie mladých ľudí označovaného zjednodušene „Mladý líder“, je rozvíjať kľúčové zručnosti prostredníctvom participácie na interaktívnych školeniach, zdieľania skúseností a riešenia problémov v rámci workshopov ako i ďalších aktivít.


Celý článok:

Cieľom programu bolo vytvoriť program osobného vzdelávania zameraného na aktivizáciu v projektovom riadení a rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti prezentačných techník, tímovej práce, techník myslenia a kreativity pre úspešnosť v kariérnom raste v mladom veku a presadení sa na trhu práce.

 

Program sa realizoval prostredníctvom dvoch projektov. Jeden z nich bol zameraný na študentov posledných ročníkov SŠ a VŠ v bratislavskom kraji, druhý oslovoval rovnakú cieľovú skupinu v ostatných krajoch Slovenska. Zámerom projektu bolo nielen poskytnúť možnosť účasti na vzdelávacích podujatiach, ale aj prispieť k celkovému zvýšeniu povedomia o potrebe vzdelávania v oblasti kľúčových kompetencií, v cieľovej skupine mladých ľudí v stredoškolskom a vysokoškolskom prostredí.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Európskeho sociálneho fondu. Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.

(C) 2006-2007 AKO, Všetky práva vyhradené. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Európskeho sociálneho fondu.