hladať:
login:
heslo:


Váš e-mail:

Alternatíva Komunikácia Občania > Projekty > Úloha mládeže v občianskej spoločnosti

Medzinárodný seminár o úlohe mladých ľudí vo veciach verejných

18/04/08 Marcel Feliks


V skratke:
Na medzinárodnom seminári v Bratislave diskutovali osobnosti spoločenského života s 50 mladými ľuďmi o ich úlohe v politike, regionálnom rozvoji, miestnom aktivizme a osobnom rozvoji. Zaujímavosťou bola účasť mladých ľudí bojujúcich za demokratizáciu v Bielorusku, Ukraine a Rusku.


Celý článok:

 

Seminár sa uskutočnil v dňoch 28. októbra 2005 až 01. novembra 2005 v Bratislave. Zúčastnilo sa ho takmer 50 mladých ľudí a mládežníckych lídrov z ôsmych krajín Európy. Zaujímavosťou tejto akcie je, že sa jej zúčastnia ľudia bojujúci za demokratizáciu Bieloruska, Ukrajiny a mladí ľudia z dvoch odlišných regiónov Ruska.

 

Panelové diskusie viedli:

 

Milan Ftáčnik, ex-minister školstva

Róbert Madej, poslanec NR SR

Ivan Štefunko, riaditeľ pre networking európskej siete portálov EurActiv.com

Michael Petráš, Nadácia Friedricha Eberta na Slovensku

František Hässler, bývalý starosta obce

Ivan Ráček, bývalý miestny poslanec

Andrej Vilím, mládežnícky aktivista, kandidát na poslanca do miestneho zastupiteľstva

 

Hlavnými oblasťami diskusie boli nasledujúce témy:

 

1. Úloha mladých ľudí na nadnárodnej a národnej úrovni

2. Úloha mladých ľudí na regionálnej a miestnej úrovni

3. Európske občianstvo a spoločné hodnoty

 

Výsledky seminára sa využijú pri zapájaní mladých ľudí do miestnej komunity a zvyšovanie ich záujmu o túto oblasť. Účastníci diskutovali o nových projektoch, ktoré by v tejto oblasti chceli vytvoriť a realizovať. Viac informácií v časti Booklet.

 

Informácie o donorovi:

 

Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Európskej únie. Je financovaný v rámci Programu Mládež. Obsah tohto projektu nemusí vyjadrovať názor Európskej únie alebo slovenskej Národnej agentúry, a tieto zaň nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

(C) 2006-2007 AKO, Všetky práva vyhradené. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Európskeho sociálneho fondu.