hladať:
login:
heslo:
Alternatíva Komunikácia Občania > Projekty > Asociácia projektových manažérov

Asociácia projektových manažérov

18/04/08


V skratke:
Asociácia projektových manažérov je platforma príjemcov prostriedkov zo štrukturálnych fondov a ostatných finančných nástrojov EÚ. Novozaložená asociácia aktívne komunikuje s riadiacimi orgánmi, aby pomohla zjednodušiť systém finančného riadenia, ktorý je v súčasnosti najväčšou výzvou projektov v implementácii.


Celý článok:

Myšlienka na založenie asociácie vznikla počas realizácie projektu "Externý pohľad a impulz pre pozitívne zmeny - spolupráca vysokých škôl s absolventmi".

 

V snahe o identifikáciu potrieb konečných príjemcov realizovala asociácia v apríli 2008 prieskum zameraný na problémové oblasti implementácie projektov, financovaných zo štrukturálnych fondov EU. Výsledky prieskumu prispejú jednak k zeefektívneniu implementačného prostredia a zároveň poslúžia ako východisko pre lepšie nastavenie služieb asociácie.

 

Prevažnú časť služieb realizuje asociácia prostredníctvom svojho webového portálu www.asociacia.eu

 

 

(C) 2006-2007 AKO, Všetky práva vyhradené. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Európskeho sociálneho fondu.